Algemene voorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de HBN 2020 (Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland) van toepassing. Deze handelsvoorwaarden zijn onder nummer 12/2020 op 12 mei 2020 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage. Op uw verzoek kunnen deze handelsvoorwaarden aan u worden toegezonden.

 • Prijzen zijn af kwekerij / afhaalcentrum Hengelo, onder voorbehoud van type- en drukfouten alsmede tussentijdse wijzigingen.
 • Alle prijzen zijn aangegeven in Euro, exclusief BTW.
 • Vrachtkosten bij levering worden apart gefactureerd, conform de aan Harry Menkehorst doorberekende vrachtkosten van de vervoerder.
 • Fust wordt gefactureerd volgens onderstaande tabel. Deense CC-karren en platen dienen altijd direct omgeruild te worden.
 • Klachten en reclamaties dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de planten bij Menkehorst gemeld te worden.
 • De geleverde planten blijven eigendom van Harry Menkehorst Kwekerijen BV totdat het gehele factuurbedrag is voldaan.
 • Transportschade komt niet voor rekening van Harry Menkehorst Kwekerijen BV.
 • Onvoorziene omstandigheden (misgewas, vorstschade, uitverkocht enz.) ontheffen ons van de leverplicht, ook na orderbevestiging.
 • Harry Menkehorst Kwekerijen BV staat niet garant voor ‘het aanslaan’ van de gekochte planten.
 • Indien niet uitdrukkelijk aangegeven kan Menkehorst Kwekerijen BV ontbrekende soorten/maten vervangen door alternatieven.

Fust

 • Fust moet altijd schoon en leeg worden geretourneerd.
 • Kapot fust wordt niet retour genomen.
 • Het is niet mogelijk om meer fust te retourneren dan er tijdens het seizoen geleverd is.
FustprijzenUitgaveInname
VML€ 2,60€ 2,35
VMH€ 3,60€ 3,30
Palletbox*€ 21,90€ 15,00
Palletbodem*€ 6,81€ 6,00
Eurobodem*€ 13,05€ 11,35
Euro + wegwerpring*€ 23,38€ 11,35
Tray€ 0,55€ 0,00
Deense doos€ 0,75€ 0,00
Graszodenpallet€ 13,50€ 12,00

* Deze prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen