Duurzaamheid

Wij houden van de natuur. 

Omdat onze kwekerij integraal onderdeel is van het landschap waarin we ons bevinden, wordt er binnen ons bedrijf veel waarde gehecht aan een duurzame, milieubewuste productie van onze gewassen.

We willen het landschap met onze bedrijfsvoering zo min mogelijk belasten en ervoor zorgen dat ook de volgende generaties kunnen genieten van onze prachtige bomen en struiken. Hiervoor zijn we verschillende projecten gestart:

Het inzaaien van autochtone bloemenmengsels

De bloemenmengsels die wij zaaien op onze percelen zijn goed voor de bodem, verhogen het organische stofgehalte en zijn enorm goed voor de biodiversiteit op en rond onze percelen. Op onze bloemenweides wemelt het van de bijen, vlinders, (sluip)wespen, zweefvliegen, lieveheersbeestjes en vogels. Deze nuttige insecten en vogels bestrijden ook het ongedierte op onze boomkwekerijgewassen, door het ontstaan van een natuurlijk evenwicht krijgen plagen minder kans en hoeven wij minder beschermingsmiddelen te spuiten!

Groenbemesters

Naast onze bloemenmengsels zaaien wij ook groenbemesters in op onze percelen. Groenbemesting zorgt voor een gezondere bodem, een hoger organisch stofgehalte en een hoger stikstofgehalte, waardoor wij minder kunstmest hoeven te gebruiken.

Geïntegreerde gewasbescherming

Geïntegreerde gewasbescherming houdt in dat we ziekten en plagen bestrijden met verschillende bestrijdingsvormen. Ten eerste zorgen we ervoor dat de kans op ziekten en plagen zo klein mogelijk is, door de kwaliteit van ons uitgangsmateriaal en onze grond te optimaliseren.

Mochten er onverhoopt toch tekenen zijn van ziekten, dan proberen we deze eerst op een mechanische en/of biologische manier te bestrijden. Pas op de laatste plaats komen de chemische bestrijdingsmiddelen. Bij geïntegreerde gewasbescherming is het dus zeer belangrijk dat elke keer weer de juiste waarnemingen en beslissingen worden genomen door onze medewerkers. Door trainingen en cursussen houden we de kennis van onze medewerkers actueel. Daarnaast hebben we partnerschappen met verschillende instanties die ons helpen met bodemanalyses en teeltbegeleiding.

Elektrisch intern transport

Naast de elektrische golfkarren voor onze klanten en onze elektrische heftrucks zijn wij het eerste bedrijf in de Benelux dat werkt met een elektrische AVANT-kniklader uit Finland. Door te investeren in elektrisch intern transport verminderen wij de uitstoot en geluidsoverlast van onze machines, hierdoor kunnen onze medewerkers in een gezonde omgeving hun werk uitvoeren.

Recirculeren van water

Op onze containervelden geven wij water in een gesloten systeem. Dit betekent dat al het water, voedingsstoffen en residu van gewasbeschermingsmiddelen in ons bassin terechtkomen en worden hergebruikt in ons irrigatiesysteem. Ook vangen wij regenwater op. Door deze maatregelen verbruiken wij minder water en wordt de impact van onze bemestings- en bestrijdingsmiddelen beperkt.

Afvalscheiding

Wij hebben een conservatieve verbruiksinstelling. Dit betekent dat wij nooit méér gebruiken dan nodig is en dat we hierdoor zo min mogelijk verspillen. Het afval dat we toch produceren scheiden wij zoveel mogelijk. Wij scheiden groenafval, plastic, hout, metaal, stenen, papier (wij gebruiken uitsluitend FSC-gecertificeerd papier), batterijen, wasplaatsslib en elektrische apparaten. Door het scheiden van dit afval besparen wij uiteindelijk grondstoffen en energie. Ook hoeft er minder afval te worden verbrand of gestort. Hierdoor vermindert onder meer de uitstoot van CO2.